top of page

3 สาเหตุหลักที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพของชิ้นงานบ่อยครั้งที่เรามักพบว่าวัสดุรอบข้างมีสีซีดจางลง หรือเกิดรอยแตกขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ !?

ความเสียหายทางกายภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านค่ะ

3 สาเหตุหลักที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพของชิ้นงาน ได้แก่

1. แสงแดด

2. อุณหภูมิ

3. ความชื้น

โดยทันทีที่ทั้ง 3 องค์ประกอบเกิดขึ้นร่วมบนชิ้นงานเมื่อไร... จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เสื่อมสภาพในอัตราเร่ง!!ที่ส่งผลให้การเสื่อมสภาพของชิ้นงานทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสูญเสียการยึดเกาะ การแตกลาย สีซีดจาง ความขุ่นมัว การเปราะ เป็นฝุ่นผง สูญเสียความเงา และการสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดตามมาปัจจัยที่ 1 แสงแดด

แสงแดดเป็นการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า อันประกอบด้วย

  • Ultra Violet UVB, UVA ช่วงความยาวคลื่น 295-400 nm คิดเป็น 7 % ของแสงแดดทั้งหมด

  • Visible Light ช่วงความยาวคลื่น 400-800 nm คิดเป็น ครึ่งนึงของแสงแดดทั้งหมด

  • Infrared ช่วงความยาวคลื่น 800-3000 nm คิดเป็น 38 % ของแสงแดดทั้งหมด

แม้ว่าช่วง Ultra Violet หรือแสงแดดช่วง UV คลื่นสั้น 295-400 nm จะเป็นเพียง 7% ของปริมาณรังสีของพระอาทิตย์ ทว่าจากงานวิจัยกลับพบว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิด Polymer Degradation หรือการเสื่อมสภาพทางพอลิเมอร์ได้สูงสุดปัจจัยที่ 2 อุณหภูมิ

ผลกระทบจากอุณหภูมิ มีดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นอุณหภูมิชิ้นงาน

2. การเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นงาน

3. การระเหย

4. การเสื่อมสภาพอันเกิดจากอุณหภูมิ ( Thermal Aging )

5. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิะหว่างการทดสอบ ( Thermal Cycling )

ซึ่งรวมถึงสีด้วย โดยเรามักจะพบว่าวัตถุที่มีสีเข้มจะมีอุณหภูมิสูงกว่าวัตถุที่มีสีอ่อน จึงสรุปได้ว่าวัตถุที่มีสีเข้มสามารถดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีอ่อนนั่นเองปัจจัยที่ 3 น้ำและความชื้น

น้ำมีผลกระทบอะไรบ้าง

1. ปฎิกิริยาทางเคมี -ช่วยในการละลายเจือจางในสารละลาย และการเคลื่อนย้ายของโมเลกุลได้ง่ายขึ้น

2. ปฏิกิริยาทางกายภาพ -การกัดเซาะชิ้นงาน การดูดซึม การเปลี่ยนอุณหภูมิกะทันหันบนชิ้นงาน ( Thermal Shock ) และเกิดการชะล้าง สูญเสียมวลที่เกิดชึ้นกับชิ้นงาน

โดยคำนิยามของคำว่าน้ำ นอกจากของเหลว ยังมีรูปแบบอื่น คือ ความชื้น ฝน และน้ำค้างที่ต่างให้ผลกระทบความเสียหายต่อชิ้นงานได้ทั้งหมด อาทิเช่น

  • ความชื้น หรือปริมาณน้ำที่อยู่ในอากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของชิ้นงาน ให้ผลกระทบต่อชิ้นงานได้แม้ในร่มหรือกลางแจ้ง

  • ฝนตก ทำให้เกิดการชะล้างที่ผิวหน้าวัสดุ รวมถึงการทำให้เกิดฝุ่นผงที่ผิวหน้าวัสดุหรือเรียกกันว่า Chalking และการเกิด Thermal Shock การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหันบนชิ้นงานได้ทุกเมื่อ

  • น้ำค้าง คือไอน้ำในอากาศที่กระทบความเย็นแล้วรวมตัวเป็นหยดน้ำไปเกาะที่วัสดุ

โดยจากงานวิจัยพบว่า น้ำค้างที่เกาะบนวัสดุเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ชิ้นงานที่วางกลางแจ้งเกิดสภาวะเปียกอย่างน่าเหลือเชื่อ


 

หากท่านสนใจในเครื่องเร่งสภาวะอากาศ สามารถติดต่อได้ที่ H.J.Unkel (Thai) Limited

บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเชี่ยวชาญในสินค้าและงานบริการกว่า 45 ปี

QUV_Catalogue
.pdf
Download PDF • 1.66MB
Q-SUN_Catalogue
.pdf
Download PDF • 3.95MB

bottom of page