top of page

ควรซื้อเครื่องเร่งสภาวะ Q-SUN หรือ QUV ?

Q-SUN vs QUV


Q-Sun vs QUV

Q-SUN Xenon Test Chamber และ QUV Accelerated Weathering Tester ต่างก็เป็นเครื่องเร่งสภาวะอากาศที่มีความสามารถในการจำลองความเสียหายที่เกิดจากแสงแดด อุณหภูมิ และน้ำฝน โดยใช้เวลาเพียง 2-3 วันหรือสัปดาห์เพื่อจำลองความเสียหายที่เกิดขึ้นในสภาวะจริงหลายเดือนหรือหลายปีกลางแจ้ง


อย่างไรก็ตาม อาจมีหลายคนที่ยังสับสันว่า Q-SUN Xenon Test Chamber และ QUV Accelerated Weathering Tester แตกต่างกันอย่างไร และควรใช้เครื่องใด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการในการทดสอบของเรามากที่สุด


H.J.Unkel Thailand จะมาตอบคำถามให้ค่ะ


 

คลิกหัวข้อเพื่อเลือกอ่าน

ความจำเป็นในการทดสอบ

แสง อุณหภูมิ และความชื้นทำให้เกิดความเสียหายต่อสารเคลือบ พลาสติก หมึก และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถเห็นได้จากการย่อยสลายโพลีเมอร์หลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การแตกร้าว การลอก การเปราะ การสูญเสียการยึดเกราะ ความต้านทานแรงดึง ตลอดจนคุณสมบัติด้านการมองเห็น เช่น ความมันเงา ความซีดจาง ความเหลือง และการเปลี่ยนแปลงของสี


การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมและแสงแดดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิต เครื่องเร่งสภาวะอากาศแบบยูวี (Accelerated Weathering Tester) และเครื่องทดสอบความคงทนต่อแสงแบบซีนอนอาร์ก (Light Stability / Light Fastness Tester) จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และการรับรองวัสดุ เนื่องจากเครื่องทดสอบเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและทำซ้ำได้


 • เครื่องทดสอบ QUV ตรงตามข้อกำหนดของ ASTM G154, ISO 4892-3 และอื่นๆ

 • เครื่องทดสอบ Q-SUN ตรงตามข้อกำหนดของ ASTM G155, ISO 4892-2 และอื่นๆ


มุมมองทางประวัติศาสตร์

ในอดีต ผู้คนนิยมใช้การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ทำได้จริง ราคาไม่แพง และดำเนินการได้ง่าย แต่ข้อเสียประการใหญ่ คือ ใช้เวลาในการทดสอบนาน ซึ่งผู้ผลิตรายหลายไม่มีเวลาหลายปีในการรอเพื่อดูว่าสูตรผลิตภัณฑ์ "ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง" นั้นตรงตามข้อกำหนดหรือไม่


Q-SUN (xenon arc) และ QUV (fluorescent UV) เป็นเครื่องมือทดสอบที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในหมู่ผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เครื่องทดสอบทั้งสองมีแนวทางการทดสอบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เครื่องทดสอบแบบซีนอนอาร์กสามารถสร้างสเปกตรัมของแสงแดดทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมอัลตราไวโอเลต (UV) แสงที่มองเห็นได้ (Visible Light) และอินฟราเรด (IR) หลอดไฟซีนอนอาร์กมีฟิลเตอร์แสงที่เหมาะสมจะจำลองแสงแดดในช่วง 295 - 800 นาโนเมตร


Sunlight vs QUV & Q-Sun

เครื่องทดสอบ Q-SUN และ QUV เทียบกับ แสงแดด


การเปรียบเทียบแสงแดดจริงกับเครื่องทดสอบ QUV และ Q-SUN ชี้ให้เห็นว่า เครื่องทดสอบ QUV สามารถจำลองแสงแดดได้ดีที่สุดในช่วง UV คลื่นสั้น แต่ไม่เพียงพอที่จะจำลองแสงแดดในช่วง UV คลื่นยาว ในขณะที่เครื่องทดสอบ Q-SUN สามารถสร้างสเปกตรัมแสงแดดแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อ UV คลื่นยาว แสงที่มองเห็น และอินฟราเรด


Sunlight Spectrum
สเปกตรัมแสงแดดประกอบด้วยความยาวคลื่นต่าง ๆ ซึ่งกำหนดรูปแบบการเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

เครื่องทดสอบ QUV สร้างความเสียหายจากแสงแดดที่เกิดขึ้นในช่วง 300 - 400 นาโนเมตร หรือ UV คลื่นสั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากสภาพอากาศได้มากที่สุดสำหรับวัสดุที่อยู่ในสภาวะกลางแจ้ง


วิธีไหนดีกว่า? 

วิธีการใดวิธีหนึ่งจะมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเลือกเครื่องทดสอบควรขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ต้องการทดสอบ รูปแบบการเสื่อมสภาพที่ต้องการ มาตรฐานการทดสอบ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ รวมถึงผู้ใช้งานจำเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของวัสดุอย่างละเอียด


เพื่อพิจารณาว่า เครื่องเร่งสภาวะอากาศชนิดใดที่จะเหมาะกับจุดประสงค์ในการทดสอบ เราควรให้ความสนใจในหัวข้อต่อไปนี้

 1. ชิ้นงานมีรูปแบบการใช้งานภายใต้สภาวะจริงเช่นไร?

 2. สภาพแวดล้อมที่เราต้องนำชิ้นงานไปวางเป็นเช่นไร? อาทิเช่น ชิ้นงานของเราอยู่ภายนอกหรือภายในอาคาร? มีการสัมผัสโดนน้ำหรือไม่? และอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิอย่างไร?

 3. เราควรมองหาแนวทางการทดสอบที่เหมาะสม โดยการ Run เครื่องจนกว่าชิ้นงานจะเสื่อมสภาพตามที่กำหนด ลองใช้การจำลองหลายรายการในการเปรียบเทียบ และทำการประเมินและปรับการตั้งค่าจนกว่าจะเหมาะสมกับชิ้นงาน

 4. เรามีมาตรฐานในการทดสอบหรือไม่? ระบบ Spray น้ำเหมาะสมหรือจำเป็นต่อรูปแบบของสภาวะโดยรอบของชิ้นงานหรือไม่? ในขณะเดียวกัน เราต้องคำนึงถึงผลลัพธ์การทดสอบภายใต้สเปกตรัมของหลอดในเครื่องด้วย


ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ (Force of Weathering)

 1. แสงแดด

 2. อุณหภูมิ

 3. ความชื้น


การเสื่อมสภาพของชิ้นงาน


ทันทีที่ทั้ง 3 องค์ประกอบเกิดขึ้นร่วมกันบนชิ้นงานเมื่อไร... จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เสื่อมสภาพในอัตราเร่ง!! ที่ส่งผลให้การเสื่อมสภาพของชิ้นงานทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการสูญเสียการยึดเกาะ การแตกลาย สีซีดจาง ความขุ่นมัว การเปราะ การเป็นฝุ่นผง การสูญเสียความเงา และการสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดตามมา
ตัวอย่างการเสื่อมสภาพ

Dew & outdoor wetness


ผลิตภัณฑ์ที่วางไว้กลางแจ้งมักอยู่ในภาวะเปียกเป็นระยะเวลายาวนานถึง 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งต้นเหตุมาจากน้ำค้างที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความเปียกชื้นกลางแจ้ง
physical and chemical failure modes
น้ำส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพทางกายภาพและเคมีในรูปแบบต่าง ๆ
sunlight through window glass and bright indoor
ทั้งแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกหน้าต่างและแสงไฟภายในอาคารสามารถทำให้วัสดุบางชนิดเสื่อมสภาพได้


Model ต่าง ๆ ของ Q-SUNQ-SUN Xe-1 มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีงบประมาณจำกัดหรือต้องการการทดสอบเป็น

ครั้งคราวเท่านั้น

Q-SUN Xe-2 ให้การควบคุมพารามิเตอร์การทดสอบที่สำคัญอย่างแม่นยำ และเป็นเครื่องทดสอบ

ซีนอนอาร์คอเนกประสงค์แบบหมุนที่ถูกพัฒนามาจาก Q-SUN B02

Q-SUN Xe-3 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบชิ้นงานหรือส่วนประกอบสามมิติขนาดใหญ่  ซึ่งมีการ

ควบคุมความชื้นมาตรฐาน และคุณสมบัติเสริมสเปรย์ฉีดหลังและเครื่องทำความเย็น  

นอกจากนั้น Q-SUN Xe-3 เป็นเครื่องทดสอบอาร์กซีนอนเครื่องเดียวที่มีความสามารถในการ

พ่นคู่  จึงสามารถฉีดพ่นสารละลายเพิ่มเติม เช่น ฝนกรดหรือสบู่ลงบนชิ้นงานทดสอบ


Model ต่าง ๆ ของ QUVQUV/basic UV และการควบแน่น (ไม่มีการควบคุมการฉายรังสี)

QUV/se    UV การควบแน่น และการควบคุมการฉายรังสี SOLAR EYE

QUV/spray   UV การควบแน่น การควบคุมการฉายรังสี SOLAR EYE และสเปรย์พ่นน้ำ

QUV/uvc แสง UVC คลื่นสั้น และการควบคุมการฉายรังสี SOLAR EYE

QUV/cw แสง Cool White ที่มองเห็นได้ การควบแน่น และการควบคุมการฉายรังสี SOLAR EYE


ข้อควรพิจารณาในการเลือกเครื่องทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ

ราคา

Q-SUN Xenon Test Chamber XE-2 และ XE-3 อาจมีราคาสูงกว่าเครื่องทดสอบ QUV Accelerated Weathering Tester ถึงสามเท่า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและขนาดของเครื่อง โดยปกติ Q-Sun มี Function ที่มากกว่าและสามารถทำงานได้อย่าง Full Option จึงมีรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้ Q-Sun มีต้นทุนการทดสอบสูงกว่า QUV


ความจุ

แม้ว่ารุ่น QUV/se และ Q-SUN Xe-1 จะมีราคาใกล้เคียงกัน แต่ความสามารถในการจุของชิ้นงานทดสอบนั้นแตกต่างกันมาก

 • QUV/se สามารถจุของชิ้นงานทดสอบขนาด 4 × 6" (32 ชิ้น) ได้ประมาณหกเท่าของ Q-SUN Xe- 1 (5 ชิ้น)

 • QUV/se สามารถจุของชิ้นงานทดสอบขนาด 4 × 6" (32 ชิ้น) ได้เกือบสองเท่าของ Q-SUN Xe-3 (18 ชิ้น)


การติดตั้งชิ้นงาน

 • Sample Holders มาตรฐานของ QUV ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบชิ้นงานที่มีลักษณะแบนและค่อนข้างบาง หากต้องทดสอบชิ้นส่วน 3 มิติในเครื่อง QUV ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสั่งซื้อ Sample Holders แบบพิเศษเพิ่มเติม

 • เครื่องทดสอบ Q-SUN แบบ Flat Array (Xe-1 และ Xe-3) รองรับประเภทของชิ้นงานทดสอบที่หลากหลายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น ชิ้นส่วน 3 มิติ หลอดทดลอง จานเพาะเชื้อ และแผ่นทดสอบแบบแบน (Flat Panel)


Q-Sun XE-2
การติดตั้งและการประเมินชิ้นงานทำได้ง่ายด้วยตัวยึดชิ้นงานที่ถูกออกแบบมาพิเศษในรุ่น Q-SUN Xe-2QUV
QUV สามารถรองรับตัวอย่างชิ้นงานขนาด 3 × 6" ได้ 48 ชิ้น


Q-Sun XE-3
Q-Sun XE-1

Q-SUN Xe-1 และ Xe-3 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งชิ้นงานได้อเนกประสงค์ ทั้งชิ้นส่วน 3 มิติและแผ่นทดสอบแบบแบน


การใช้งานและการบำรุงรักษาง่าย

QUV และ Q-SUN ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย และมีความน่าเชื่อถือสูง เครื่องทดสอบทั้งสองทำงานแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

 • ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาให้การทดสอบเสร็จสิ้นบน Q-SUN และ QUV เมื่อใดก็ได้ตามที่ระบุ

 • การสอบเทียบทำได้ง่ายด้วยระบบ AUTOCAL และ Calibration Radiometers การสอบเทียบทำได้ด้วยการกดปุ่ม เครื่องมือจะวัดเอาต์พุตของหลอดไฟโดยอัตโนมัติ และปรับค่าโดยอัตโนมัติตามค่าที่ได้

 • การเปลี่ยนหลอดไฟและการติดตั้งชิ้นงานทำได้ง่ายทางด้านหน้าและด้านบนของเครื่อง Q-SUN และทั้งสองด้านของเครื่องทดสอบ QUV


Q-Sun Lamp Replacement

QUV Lamp Replacement

 • Q-SUN และ QUV มีคอนโทรลเลอร์ Self-diagnostic Error Checking เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของเครื่องเองอย่างสมบูรณ์

 • Q-SUN และ QUV สามารถใช้งานได้ 17 ภาษา


ค่าบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาต่อปีของเครื่องทดสอบ QUV ต่ำกว่าเครื่องทดสอบ Q-SUN


สรุปทางเทคนิค

หลอดไฟและความเหมาะสมในการทดสอบ

QUV Accelerated Weathering Tester ใช้คู่กับหลอด Fluorescent UV ซึ่งให้การจำลองเฉพาะช่วงที่เป็น UV โดยหลอด UVA สามารถให้การจำลองเสมือนแสงแดดช่วงตอนกลางวันของฤดูร้อน และหลอด UVB-313 เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องการผลลัพธ์ที่รุนแรงและเห็นผลเร็วกว่าหลอด UVA แต่ทั้งนี้การทดสอบยังไม่ครอบคลุมช่วง Visible Light ไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด


QUV สามารถจำลอง UV คลื่นสั้นได้ดีกว่า UV คลื่นยาว ซึ่ง UV คลื่นสั้นนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของโพลีเมอร์ในรูปแบบของการสูญเสียความมันเงา การสูญเสียความแข็งแรง ความเหลือง การแตกร้าว การเปราะ ฯลฯ


ในขณะที่ Q-SUN Xenon Test Chamber ใช้คู่กับหลอด Xenon ซึ่งให้พลังแสงสเปกตรัมครอบคลุมความยาวคลื่นของแสงอาทิตย์ตั้งแต่ ช่วง UV, Visible light และ Infrared


Q-Sun สามารถจำลอง UV คลื่นยาวและสเปกตรัมที่มองเห็นได้ดีกว่า QUV ซึ่ง Visible Light เป็นสาเหตุหลักของการทำให้โพลีเมอร์เสื่อมสภาพในรูปแบบการซีดจางของสี และการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีและสีย้อม


กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ QUV เหมาะสำหรับการทดสอบความแข็งแรงและความทนทาน ในขณะที่ Q-Sun เหมาะสำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสี


เสถียรภาพของสเปกตรัม

หลอด Fluorescent UV ของเครื่องทดสอบ QUV นับว่ามีความเสถียรทางสเปกตรัมสูงกว่าหลอด Xenon ของเครื่องทดสอบ Q-Sun  เนื่องจากหลอด Fluorescent UV มีการเปลี่ยนแปลง SPD น้อยมากเมื่อเวลาผ่านไป จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำซ้ำ


การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอาคาร

โดยทั่วไปแล้ว Q-SUN ใช้ Window Glass Filters ที่เหมาะสมกว่า QUV สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอาคาร


การจำลองความชื้น

QUV มีความสามารถในการจำลองความชื้นด้วยระบบควบแน่น (Condensation) แบบ 100% RH และมีฟังก์ชั่น Water Spray ในบางรุ่น อย่างไรก็ตาม QUV ไม่สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ RH ได้เหมือน Q-Sun


ในกรณีที่เราต้องการจำลองความชื้นที่แทรกซึมลึกจนทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การพองตัวของสี การจำลองความชื้นของ QUV ถือว่าให้ความสมจริงมากกว่า Q-Sun


อย่างไรก็ตาม การทดสอบวัสดุที่ไวต่อความชื้น เช่น สิ่งทอและหมึกหลายชนิด จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ เพราะความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีและความเข้มข้นของสีย้อมที่ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น Q-Sun จึงเหมาะสำหรับกับการทดสอบในวัสดุที่ไวต่อความชื้นมากกว่า QUV 

หากท่านสนใจในเครื่องเร่งสภาวะอากาศ สามารถติดต่อได้ที่ H.J.Unkel (Thai) Limited

บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเชี่ยวชาญในสินค้าและงานบริการกว่า 45 ปี


Q-SUN_Catalogue
.pdf
Download PDF • 3.95MB
QUV_Catalogue
.pdf
Download PDF • 1.66MB
H.J.Unkel e-catalog_2023
.pdf
Download PDF • 4.46MB

Comments


bottom of page