top of page

การทดสอบด้วยเครื่อง QUV Accelerated Weathering Tester จำนวนกี่ชั่วโมงจึงเทียบเท่ากับกลางแจ้ง 1 ปี !

How many hours in a QUV Weathering Tester equals a year of outdoor exposure?เป็นคำถามที่มักพบบ่อย อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงไม่มีงานวิจัยอย่างเป็นทางการที่กล่าวถึงจำนวนชั่วโมงของเครื่องทดสอบ QUV เมื่อเทียบกับการทดสอบด้วยการวางชิ้นงานกลางแจ้งอย่างชี้ชัด เนื่องจากปัจจัยความผันผวนของแสงธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ ได้แก่

1. ละติจูดทางภูมิศาสตร์

2. ระดับความสูง

3. ภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดระดับความชื้นในแต่ละบริเวณไม่เท่ากัน

4. การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ทว่าก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่พยายามหาคำตอบโดยใช้ทฤษฏีของพลังงานแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบกลางแจ้งจริงที่รัฐ Florida เป็นเวลา 1 ปี และเครื่อง QUV ด้วยหลอด UVA-340จากการคำนวน เราจะเห็นว่า ผลลัพธ์จากการใช้งานเครื่อง QUV เป็นเวลาเพียง 83 วัน (ประมาณ 3 เดือน) เทียบเท่ากับการวางชิ้นงานกลางแจ้ง (@ Florida) 1 ปี


หรือสรุปเป็นอัตราเร่ง (Accelerate Factor) = เครื่องเร่งสภาวะอากาศ QUV สามารถเร่งได้ 4.38 เท่าของการทดสอบกลางแจ้ง


อย่างไรก็ตาม การคำนวนข้างต้นเป็นเพียงการควบคุมปัจจัยเรื่องแสงเท่านั้น โดยกำหนดเป็นเพียงช่วง TUV (Total of UV) ซึ่งไม่ครอบคลุมช่วงสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ทั้งหมดจากกราฟด้านบน เราจะเห็นว่าเครื่อง QUV สามารถให้แสงเพียงช่วงความยาวคลื่น UV ช่วงสั้นเท่านั้น ซึ่งต่างจากแสงอาทิตย์จริงที่ให้แสงครอบคลุมตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น UV ช่วงสั้น, Visible light ไปจนถึง Infrared

ดังนั้นจึงไม่สามารถอนุมานได้ว่า อัตราเร่ง 4.38 แม่นยำตรงตามความเป็นจริง (QUV 83 วัน = กลางแจ้ง 1 ปี) ได้มากนัก และด้วยตัวแปรที่หลากหลายจึงทำให้บริษัททั่วโลกส่วนมากมักสรุป Report ในรูปแบบ "การจัดอันดับความทนทานของวัสดุ เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น" มากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบด้วยปัจจัยควบคุมเดียวกัน

ผลลัพธ์การทดสอบชิ้นงาน A - เกิดผลแตกร้าวอย่างรุนแรงระหว่าง 200-400 ชั่วโมง

ผลลัพธ์การทดสอบชิ้นงาน B ที่มีการพัฒนาสูตร - เกิดผลแตกร้าวอย่างรุนแรงระหว่าง 2000-4000 ชั่วโมง

= ชิ้นงาน B เป็นชิ้นงานที่มีความทนทานมากกว่า และให้ผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ


สรุป เครื่องเร่งสภาวะอากาศไม่สามารถจำลองเหมือนธรรมชาติ 100% หากแต่เป็นเพียงการจำลองเสมือนจริงเท่านั้น โดยสามารถร่นระยะเวลาการทดสอบได้เร็วกว่าการทดสอบกลางแจ้งหลายเท่า ทั้งนี้ความแม่นยำของผลการทดสอบขึ้นอยู่กับมาตรฐานการทดสอบ และระยะเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด ดังนั้นการใช้เครื่องเร่งสภาวะอากาศในอัตราเร่งที่มากจึงไม่ทำให้ผลลัพธ์ Polymer Degradation ใกล้ความจริง หากแต่เป็นการทำให้ห่างไกลจากความเป็นจริงมากเท่านั้น ดังกราฟด้านล่าง
 

หากท่านสนใจในเครื่องเร่งสภาวะอากาศ QUV สามารถติดต่อได้ที่ H.J.Unkel (Thai) Limited

บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเชี่ยวชาญในสินค้าและงานบริการกว่า 45 ปี

QUV_Catalogue
.pdf
Download PDF • 1.66MB

Comments


bottom of page