How many hours in a QUV Weathering Tester equals a year of outdoor exposure?

ทดสอบด้วยเครื่อง QUV Weathering Tester จำนวนกี่ชั่วโมง จึงเทียบเท่ากับกลางแจ้ง 1 ปี !

เป็นคำถามที่มักพบบ่อย แต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันนั้นยังคงไม่มีงานวิจัยอย่างเป็นทางการที่กล่าวถึงจำนวนชั่วโมงเครื่องทดสอบ QUV  เมื่อเทียบกับการทดสอบด้วยการวางชิ้นงานกลางแจ้ง  อย่างชี้ชัด

อันเนื่องจากปัจจัยความผันผวนของแสงธรรมชาติที่ ไม่สามารถควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ อย่างเช่น

1. ละติจูดทางภูมิศาสตร์

2. ระดับความสูง

3. ภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดระดับความชื้นในแต่บริเวณที่ไม่เท่ากัน

4. การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

 

ทว่าก็ยังมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่พยายามหาคำตอบโดยใช้หลักการทฤษฏีของพลังงานแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง

โดยเทียบระหว่างการทดสอบกลางแจ้งจริงที่ รัฐ Florida เป็นเวลา 1 ปี และเครื่อง QUV ด้วยหลอด UVA-340

 

 

จากการคำนวน เราจะเห็นว่า
ผลลัพธ์จากการใช้งานเครื่อง QUV เป็นเวลาเพียง 83 วัน (ประมาณ 3 เดือน) เทียบเท่าได้กับ วางชิ้นงานกลางแจ้ง ( @ Florida) 1 ปี

หรือสรุปเป็นอัตราเร่ง ( Accelerate Factor) = เครื่องเร่งสภาวะอากาศ QUV สามารถเร่งได้ 4.38 เท่าของการทดสอบกลางแจ้ง

อย่างไรก็ตาม การคำนวนข้างต้นเป็นเพียงการควบคุมปัจจัยเรื่องแสงเท่านั้นโดยกำหนดเป็นเพียงช่วง TUV ( Total of UV ) ไม่ครอบคลุมช่วงสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ทั้งหมด

 จากกราฟด้านบน เราจะเห็นว่าเครื่อง QUV สามารถให้แสงเพียงช่วงความยาวคลื่น UV ช่วงสั้นเท่านั้น ต่างจากแสงอาทิตย์จริงที่ให้แสงครอบคลุมตั้งแต่ ช่วงความยาวคลื่น UV ช่วงสั้น, Visible light ไปจนถึง Infrared


ดังนั้น จึงไม่สามารถอนุมานได้อย่างชัดเจนว่า ตัวเลข 4.38 แม่นยำได้ตรงตามความเป็นจริง ( QUV 83 วัน = กลางแจ้ง 1 ปี ) ได้มากนัก

 

 และด้วยตัวแปรที่หลากหลาย จึงทำให้บริษัททั่วโลกส่วนมากมักสรุป Report  ในรูปแบบ "การจัดอันดับความทนทานของวัสดุ เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น" มากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น

ในปัจจัยควบคุมเดียวกัน

ผลลัพธ์การทดสอบชิ้นงาน A   - เกิดผลแตกร้าวอย่างรุนแรงระหว่าง 200-400 ชั่วโมง

ผลลัพธ์การทดสอบชิ้นงาน B (ที่มีการพัฒนาสูตร )  - เกิดผลแตกร้าวอย่างรุนแรงระหว่าง 2000-4000 ชั่วโมง

สรุปชิ้นงาน B เป็นชิ้นงานที่มีความทนทานมากกว่า และให้ผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ

 

 -

สรุป  เครื่องเร่งสภาวะอากาศไม่สามารถจำลองได้ตามธรรมชาติได้อย่าง 100% หากแต่เป็นเพียงการจำลองเสมือนจริงเท่านั้น โดยร่นระยะเวลาการทดสอบได้เร็วกว่าการทดสอบกลางแจ้งได้หลายเท่า  ทั้งนี้ความแม่นยำของผลการทดสอบขึ้นอยู่มาตรฐานการทดสอบ และระยะเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยหากใช้เครื่องเร่งสภาวะอากาศในอัตราเร่งมากเท่าไร ผลลัพธ์ Polymer Degradation ก็จะห่างจากความเป็นจริงมากเท่านั้น  ดังกราฟด้านล่าง

-----

สนใจในเครื่องทดสอบ QUV หรือ Q-Sun    สามารถติดต่อได้ที่ H.J.Unkel (Thai) Limited

บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเชี่ยวชาญในสินค้าและงานบริการกว่า 30 ปี

 

 

 

Visitors: 42,874