3 สาเหตุหลักที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพของชิ้นงาน

 

บ่อยครั้งที่เรามักพบว่าวัสดุรอบข้างมีสีซีดจางลง หรือเกิดรอยแตกขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ !?

ความเสียหายทางกายภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?  วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านค่ะ

 

3 สาเหตุหลักที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพของชิ้นงาน ได้แก่

1. แสงแดด     

2. อุณหภูมิ

3. ความชื้น   

 

โดยทันทีที่ทั้ง 3 องค์ประกอบเกิดขึ้นร่วมบนชิ้นงานเมื่อไร...มันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เสื่อมสภาพในอัตราเร่ง!!ที่ส่งผลให้การเสื่อมสภาพของชิ้นงานทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสูญเสียการยึดเกาะ การแตกลาย สีซีดจาง ความขุ่นมัว การเปราะ เป็นฝุ่นผง สูญเสียความเงา และการสูญเสียความแข็งแรงทั้งหมดตามมา

 

ปัจจัยที่ 1 แสงแดด

แสงแดดเป็นการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า อันประกอบไปด้วบ

  • Ultra Violet UVB, UVA ช่วงความยาวคลื่น 295-400 nm คิดเป็น 7 % ของแสงแดดทั้งหมด
  • Visible Light ช่วงความยาวคลื่น 400-800 nm คิดเป็น ครึ่งนึงของแสงแดดทั้งหมด
  • Infrared   ช่วงความยาวคลื่น 800-3000 nm คิดเป็น 38 % ของแสงแดดทั้งหมด

 

แม้ว่าช่วง Ultra Violet หรือแสงแดดช่วง UV คลื่นสั้น 295-400 nm จะมีเพียง 7% ของปริมาณรังสีของพระอาทิตย์ ทว่าจากงานวิจัยกลับพบว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิด Polymer Degradation หรือการเสื่อมสภาพทางพอลิเมอร์ได้สูงสุด

 

ปัจจัยที่ 2 อุณหภูมิ

โดยทั่วไปแล้ว ผลกระทบจากอุณหภูมิ ก็มีตั้งแต่

1. อุณหภูมิชิ้นงานสูงขึ้น

2. ขนาดชิ้นงานเปลี่ยน

3. การระเหย

4. การเสื่อมสภาพอันเกิดจากอุณหภูมิ หรือ Thermal Aging

5. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิะหว่างการทดสอบ หรือ Thermal Cycling

 

ซึ่งรวมถึงสีด้วย โดยเรามักจะพบว่าวัตถุที่มีสีเข้มกว่า จะมีอุณหภูมิสูงกว่าวัตถุที่มีสีอ่อนกว่า จึงสรุปได้ว่าวัตถุที่มีสีเข้มสามารถดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีอ่อนนั่นเอง

 

 

ปัจจัยที่ 3 น้ำและความชื้น

น้ำมีผลกระทบอะไรบ้าง

1. ปฎิกิริยาทางเคมี -อย่างการช่วยในการละลายเจือจางในสารละลาย และการเคลื่อนย้ายของโมเลกุลได้ง่ายขึ้น

2. ปฏิกิริยาทางกายภาพ -อย่างการกัดเซาะชิ้นงาน การดูดซึม การเปลี่ยนอุณหภูมิกะทันหันบนชิ้นงานหรือ Thermal Shock และเกิดการชะล้าง สูญเสียมวลที่เกิดชึ้นกับชิ้นงาน

 

โดยคำนิยามของคำว่าน้ำ นอกจากของเหลว ยังมีรูปแบบอื่นนั่นก็คือ ความชื้น ฝน และน้ำค้างที่ต่างให้ผลกระทบความเสียหายต่อชิ้นงานได้ทั้งหมด อาทิเช่น

- ความชื้น หรือปริมาณน้ำที่อยู่ในอากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของชิ้นงาน ให้ผลกระทบต่อชิ้นงานได้แม้ในร่มหรือกลางแจ้ง

- ฝนตก ทำให้เกิดการชะล้างที่ผิวหน้าวัสดุ รวมถึงการทำให้เกิดฝุ่นผงที่ผิวหน้าวัสดุหรือเรียกกันว่า Chalking และการเกิด Thermal Shock การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหันบนชิ้นงานได้ทุกเมื่อ

- น้ำค้าง คือไอน้ำในอากาศที่กระทบความเย็นแล่วรวมตัวเป็นหยดน้ำไปเกาะที่วัสดุ

 

โดยจากงานวิจัยพบว่า น้ำค้างที่เกาะบนวัสดุ กลับเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ชิ้นงานที่วางกลางแจ้ง เกิดสภาวะเปียก อย่างน่าเหลือเชื่อ

 

บริษัท เอช.เจ.อุงเคิล ( ไทย ) จำกัดเป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องทดสอบแบรนด์ Q-Lab อย่างเป็นทางการ

สำหรับท่านใดที่สนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้า สามารถติดต่อได้ที่

Tel : 02 898 0411-14

Email : hjunkelthai@gmail.com

 

 

 

 

 

Visitors: 50,625